Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

2675 ffd6 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaawakened awakened
Soup.io jest jak niekończące sie toksyczne związki. Ile razy by nie znikała, Ty i tak do niej wrócisz.
Reposted fromriddl3m riddl3m viaforeveryoung foreveryoung
Potrzeba mi podróży, odgłosów kolejowego dworca, zapachu pociągu, wrażeń, wrażeń, wrażeń.
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy viaIriss Iriss

July 08 2015

2385 2cb3 350

Ten, kto kocha albo kocha bardziej, komu bardziej zależy na miłości lub na związku, przegrywa. Chodzi o to, że ten, kto kocha mniej, ma władzę.

R.W. Fassbinder

Reposted fromKACHA KACHA viaxannabelle xannabelle
Ludzie spoglądając u kresu swych dni wstecz stwierdzają zazwyczaj, że całe ich życie upłynęło pod znakiem ad inierini, i ze zdziwieniem widzą, iż to, co na ich oczach przechodziło tak nie docenione i mdłe, stanowiło właśnie ich życice - było tym właśnie, w czego oczekiwaniu żyli. I tak z reguły przebiega ludzkie życice - człowiek, mamiony nadzieją, pląsa wprost w objęcia śmierci.
— Arthur Schopenhauer: Metafizyka Życia i Śmierci
Reposted fromxempx xempx viaanakarenina anakarenina
2508 cbae 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
5200 ceb4 350
Wiersze o moim psychiatrze 3
Musisz wiedzieć również, że to ty i tylko ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. I za to, żebyś właśnie nie był głodny, zły, samotny ani zmęczony. Twoim zajebanym obowiązkiem staje się nagle DBANIE O SIEBIE.
— Małgorzata Halber

July 06 2015

Czułam, że dryfuję bez kotwicy po otwartym morzu.
— Outlander

June 30 2015

Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viapaasiak paasiak
Untitled
Reposted fromweightless weightless viaa-antimatter a-antimatter
3667 f063 350
1195 ed06 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Najgorsze w życiu są niedopowiedzenia. Niepewność co do niektórych sytuacji, zdarzeń sprawia, że sama w głowie układam sobie mnóstwo powodów dla których ktoś postąpił tak czy inaczej. Na przemian usprawiedliwiam siebie, że problem nie leży po mojej stronie po czym dochodzę do wniosku, że chyba faktycznie ze mną jest coś nie tak. Czasami chciałabym po prostu znać odpowiedź, nawet jeśli miałaby być ona bolesna...
— 22:21
Reposted fromtereseek tereseek viaanakarenina anakarenina

June 28 2015

4940 6ca2 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawrazliwa wrazliwa

June 27 2015

Czy to nie ironia losu? Ignorujemy tych, którzy nas uwielbiają. Uwielbiamy tych, którzy nas ignorują. Kochamy tych, którzy nas ranią i ranimy tych, którzy nas kochają..
— 01:45
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viaxannabelle xannabelle
5534 e115 350
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viatake-care take-care
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...