Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2017

Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoppyseed poppyseed
8249 0e9a 350

Zasypiamy przytuleni do niedopowiedzeń.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
1780 7a63 350

I czasem nawet w najgorętszych miejscach jest zimno.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaSalute Salute

Wszystko trafił chuj.

- przeszłość, przyszłość, teraźniejszość. 
Reposted frombrakperspektyw brakperspektyw viaSalute Salute
„Poznajesz kogoś, spotykacie się. Później jest kryzys, potem się rozstajecie i znowu jest to samo. I znowu te same, nudne tańce godowe. I na spotkania ze znajomymi jedziesz motocyklem, mając nową dwudziestoletnią kobietę za sobą, ale już cały czas się boisz, że wybrałeś źle, bo gdzieś tam kryje się lepsza. Wyglądająca niczym robione przez sześć godzin ujęcie na Instagramie.” 
— Pokolenie Ikea

February 19 2017

Znowu to robisz, przywiązujesz się do każdego kto cię zauważy, bo jesteś samotna.
— Biały Oleander
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaSalute Salute
7689 c069 350
Reposted fromLittleJack LittleJack

"Poza tym na samotność, umartwianie się i użalanie nad sobą trzeba mieć strasznie dużo czasu. Ludzie, którzy nie chcą czuć się samotni i nie chcą tego tak dotkliwie odczuwać, ratują się, wypełniając sobie dzień tak, że nie mają wolnej chwili."

— bezsprzecznie J.L. Wiśniewski
Reposted fromhysterie hysterie viaanakarenina anakarenina
9106 1915 350

February 18 2017

Rzeczy, których chcesz, przychodzą zawsze, ale z lekkim opóźnieniem, zawsze trochę później, zawsze lekko niekompletne. Tak samo dzieje się z rzeczami, których bardzo nie chcesz. A czasami, czasami rzeczy, których bardzo chciałaś, przychodzą dopiero wtedy, gdy modlisz się o to, aby już nie przychodziły. 
— Radio Armageddon, Jakub Żulczyk
Reposted frompanimruk panimruk viaawakened awakened
Każde nieszczęście musi mieć swój głębszy sens. Nie może być tak, że człowiek poświęca ból i łzy za coś bezsensownego. 
Reposted fromawakened awakened viaawakened awakened
3012 5c72 350
Reposted fromcaraseen caraseen viaxannabelle xannabelle
0752 fa9d 350
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaawakened awakened
Nikt nie jest zaz­dros­ny o ko­goś, na kim mu nie zależy.  
— Rouge
Reposted fromwelovekate welovekate viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl