Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

Znowu to robisz, przywiązujesz się do każdego kto cię zauważy, bo jesteś samotna.
— Biały Oleander
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaSalute Salute
7689 c069 350
Reposted fromLittleJack LittleJack

"Poza tym na samotność, umartwianie się i użalanie nad sobą trzeba mieć strasznie dużo czasu. Ludzie, którzy nie chcą czuć się samotni i nie chcą tego tak dotkliwie odczuwać, ratują się, wypełniając sobie dzień tak, że nie mają wolnej chwili."

— bezsprzecznie J.L. Wiśniewski
Reposted fromhysterie hysterie viaanakarenina anakarenina
9106 1915 350

February 18 2017

Rzeczy, których chcesz, przychodzą zawsze, ale z lekkim opóźnieniem, zawsze trochę później, zawsze lekko niekompletne. Tak samo dzieje się z rzeczami, których bardzo nie chcesz. A czasami, czasami rzeczy, których bardzo chciałaś, przychodzą dopiero wtedy, gdy modlisz się o to, aby już nie przychodziły. 
— Radio Armageddon, Jakub Żulczyk
Reposted frompanimruk panimruk viaawakened awakened
Każde nieszczęście musi mieć swój głębszy sens. Nie może być tak, że człowiek poświęca ból i łzy za coś bezsensownego. 
Reposted fromawakened awakened viaawakened awakened
3012 5c72 350
Reposted fromcaraseen caraseen viaxannabelle xannabelle
0752 fa9d 350
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaawakened awakened
Nikt nie jest zaz­dros­ny o ko­goś, na kim mu nie zależy.  
— Rouge
Reposted fromitwaslove itwaslove viaxannabelle xannabelle
2675 ffd6 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaawakened awakened
Soup.io jest jak niekończące sie toksyczne związki. Ile razy by nie znikała, Ty i tak do niej wrócisz.
Reposted fromjozefspace jozefspace viaforeveryoung foreveryoung
Potrzeba mi podróży, odgłosów kolejowego dworca, zapachu pociągu, wrażeń, wrażeń, wrażeń.
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy viaIriss Iriss

July 08 2015

2385 2cb3 350

Ten, kto kocha albo kocha bardziej, komu bardziej zależy na miłości lub na związku, przegrywa. Chodzi o to, że ten, kto kocha mniej, ma władzę.

R.W. Fassbinder

Reposted fromKACHA KACHA viaxannabelle xannabelle
Ludzie spoglądając u kresu swych dni wstecz stwierdzają zazwyczaj, że całe ich życie upłynęło pod znakiem ad inierini, i ze zdziwieniem widzą, iż to, co na ich oczach przechodziło tak nie docenione i mdłe, stanowiło właśnie ich życice - było tym właśnie, w czego oczekiwaniu żyli. I tak z reguły przebiega ludzkie życice - człowiek, mamiony nadzieją, pląsa wprost w objęcia śmierci.
— Arthur Schopenhauer: Metafizyka Życia i Śmierci
Reposted fromxempx xempx viaanakarenina anakarenina
2508 cbae 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
5200 ceb4 350
Wiersze o moim psychiatrze 3
Musisz wiedzieć również, że to ty i tylko ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. I za to, żebyś właśnie nie był głodny, zły, samotny ani zmęczony. Twoim zajebanym obowiązkiem staje się nagle DBANIE O SIEBIE.
— Małgorzata Halber

July 06 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl